PRIVACY VERKLARING FRANSEGITES

FRANSEGITES.NL. BE .EU voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen.

 

Uw persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. FRANSEGITES verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het vervaardigen van huurovereenkomsten en factureren voor onze diensten.

Bewaar periode

Wij bewaren de gegevens van derden, zoals namen en e-mail adressen niet langer dan strikt noodzakelijk. Dat wil zeggen dat alle gegevens van onze klanten  direct verwijderd worden op afroep van de betrokken persoon of organisatie.

Aanpassing van gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de persoonlijke gegevens van onze huurders niet door aan andere partijen met of zonder het oogmerk om hier financieel gewin uit te halen. Wij werken niet met cookies die gebruikt worden voor reclame doeleinden en hiermee geld mee te verdienen. Wij focussen ons alleen maar op de dienstverlening aan onze klanten op het gebied van verhuur van onze vakantiehuizen en aanverwante service in Frankrijk in de departementen LOT en de DORDOGNE.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vragen?

Wij willen dat onze website en dienstverlening voor alle gebruikers volledig transparant is. De privacy van onze klanten en de bezoekers van onze websites is nimmer in gevaar. Maar mocht u toch vragen hierover hebben dan kunt u ons altijd een bericht sturen naar info@fransegites.eu

Wijzigingen in de privacyverklaring?

Fransegites behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *